12 Products found

Kofax Express 3.1
Express 3.1, Workstation
Loading price
Kofax VirtualReScan Elite
Kofax VirtualReScan Elite, Upgrade
Loading price
Kofax VirtualReScan Elite
Kofax VirtualReScan Elite, Upgrade
Loading price
Kofax Express Workgroup + 1 yr
Express Workgroup incl. 1 year Maintenance
Loading price
Kofax UP-D005-0001 software license/upgrade
VirtualReScan Basic Upgrade, v 5.x, DSKT
Loading price